Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 18


Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Sprawozdania PIOTR WATRASZYŃSKI 2021-05-11 zobacz
2 Plan postępowań o udzielnie zamówień w 2021 roku BEATA LUBOCH 2021-04-12 zobacz
3 Praktyki PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-10-17 zobacz
4 Praca PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-10-17 zobacz
5 Wniosek o dostęp do informacji publicznej PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-10-17 zobacz
6 Dostęp do informacji nie zamieszczonej w BIP PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-10-17 zobacz
7 Prowadzone rejestry PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-10-17 zobacz
8 Skargi i wnioski PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-10-17 zobacz
9 Dostępność Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu: PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-10-13 zobacz
10 Kontakt PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-09-21 zobacz
11 Przyjmowanie i załatwianie spraw PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-07-14 zobacz
12 Prawo i prace legislacyjne PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-07-14 zobacz
13 Regulamin WSSE w Opolu PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-07-13 zobacz
14 Statut WSSE w Opolu PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-07-13 zobacz
15 Majątek WSSE Opole PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-07-13 zobacz
16 Zadania WSSE w Opolu PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-07-02 zobacz
17 Schemat organizacji wewnętrznej WSSE w Opolu PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-07-02 zobacz
18 Kierownictwo WSSE w Opolu PIOTR WATRASZYŃSKI 2020-07-02 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się